Institut de Recerca i Innovació en l'Aprenentatge

L'aprenentatge és el procés psicològic a través del qual es modifiquen i adquireixen habilitats, destreses, coneixements, conductes o valors com a resultat de l'estudi, l'experiència, la instrucció, el raonament i l'observació.

Recerca

Procés, analític, sistemàtic, organitzat i objectiu el propòsit del qual és respondre a una pregunta o hipòtesi i així augmentar el coneixement i la informació sobre una cosa desconeguda i del qual es desitja saber més a fons.

Innovació

Consisteix en introduir novetats en quelcom. Referent tant al resultat com a l'acció de crear aquest resultat. Pot consistir en canvis petits que augmenten les prestacions o capacitats (innovació incremental) o en canvis fonamentals (innovació radical).

Educació

Acte o experiència que té un efecte formatiu en la ment, el caràcter o la capacitat física d'un individu. S'ha de distingir entre l'educació informal (en la família, al carrer, en la comunitat, l'aprenentatge per imitació, l'autoaprenentatge) i l'educació formal (en escoles i altres institucions dedicades a la formació).

Desenvolupament

Procés de creixement o millora en la qualitat de vida de les persones, integrant els seus aspectes socials, econòmics i polítics que a l'unir-se suposen una evolució social. Sense posar en perill els recursos de les generacions futures

Últimes Publicacions

Articles pròpis d'accés obert

No s'ha trobat cap resultat

Línies de Recerca

Aprenentatge Global

Educació Formal

Educació Formal

Institucions
Educació No Formal

Educació No Formal

Organitzacions
Educació Informal

Educació Informal

Comunitats